Stora Enso logo 2011

Välkommen till Stiftelsen Skogsudden

Stiftelsen Skogsudden är en personalstiftelse för tjänstemän (destinatärer) med ett anställningsförhållande till Stora Enso Skoghalls Bruk och till vissa delar inom Stora Enso Skog.

Med anställningsförhållande avses alternativt tillsvidareanställning, avgångspension tom 65 år eller tidsbegränsat avgångsvederlag.

Huvudinriktningen är att bidra till att destinatärerna (förmånsmottagarna) får ekonomiskt rimliga och prisvärda semesterboenden, studiestipendier, stöd vid långtidssjukdom eller bidrag till allmänna projekt.

 

Är du intresserad av att vara med i styrelsen?
Vi söker kassör!

Kontakta Oskar Nilsson, se kontaktuppgifter under fliken Kontakt. 

Vem får söka?

Det är endast destinatärer tillhörande Stiftelsen Skogsudden som har rättighet att ansöka om medel från stiftelsen.
Med destinatär avses enligt stiftelseurkund och stadgar tjänstemän med undantag för arbetsledare vid följande enheter:

Stora Enso Skoghalls Bruk
Stora Enso Skog, förvaltningarna inom Värmlands och Dalslands landskapsgränser