Studiestipendier/Stöd vid långtidssjukdom/Boenderabatt/Bidrag

Det är styrelsen för Stiftelsen Skogsudden som granskar och beslutar om alla ansökningar som avser stipendier, stöd och bidrag.

Utbetalning av boenderabatter sker löpande av stiftelsens kassör utifrån nedanstående villkor.

Stipendier för studier

Stipendierna är avsedda för studier/utbildning där arbetsgivaren inte står för kostnaden men som kan utveckla eller stimulera den anställde.

Det finns två grupper av stipendier.

  1. Högskole- eller universitetsstudier
  2. Övriga studier eller utbildningar som inte har karaktären idrotts- eller hobbyverksamhet

Stiftelsen Skogsudden betalar max ut 5 000 kr/destinatär för högskolestudier, stipendiet betalas ut efter avslutade studier och uppvisande av                                            godkänt betyg som visar uppnådda högskolepoäng och kvitto på egna faktiska kostnader.

Destinatärerna kan endast få ett stipendie per kalenderår och det ska vara minst 4,5 avklarade högskolepoäng på grundnivå (GN).

Övriga studier eller utbildningar:

Övriga studier eller utbildningar avser alla kurser som inte ger högskolepoäng med undantag av vad som sägs enligt ovan.
För att få ett stipendie för denna typ av kurser krävs det att man i ansökan bifogar kvitto på kursavgift eller kostnader som man har haft i samband med kursen.

För denna typ av kurser ges stipendier på upp till 2 000 SEK, det utbetalas endast ut stipendier för faktiska kostnader.

Stipendier är skattebefriade för mottagaren.

ANSÖK HÄR

Stöd vid långtidssjukdom

Med långtidssjukdom avses personer som varit sammanhängande sjukskrivna mer än 90 dagar, stödet vid långtidssjukdom är from 2016-06-15 oavsett sjukskrivningsgrad maximerat till 13 450 SEK (50 SEK/dag)/ anställd och utbetalningsperiod, stöd utbetalas från sjukdag 91 upp till sjukdag 360, sjukintyg från dag 1 bifogas till ansökan.

Stöd till långtidssjuka är skattepliktigt för förmånstagaren.

ANSÖK HÄR

Boenderabatt vid semester/weekendresa

plane

Stiftelsen Skogsudden erbjuder boenderabatt som gäller för hotell, lägenhet, hus/stuga alt. hyttkostnad vid kryssningsresa när boendekostnaden överstiger 995:-, erbjudandet gäller oberoende avreseort/flygplats i Skandinavien, typ av resesätt till semesterort, egen bokning av boende eller kombiresa (charter), p-avgifter i samband med boende ingår inte i erbjudandet.

Campingavgifter för boende i egen eller hyrd husbil, husvagn eller tält  ingår inte i erbjudandet.

Antalet boenderabatter är maximerat from 2024-01-23 till två (2) resetillfällen/kalenderår och destinatär, stiftelsen betalar normalt ut max en boenderabatt/restillfälle enligt ovan, betalande MÅSTE vara destinatär (vilket måste stå på kvittot). Boendekostnader kan i samband med utlandsresa summeras i de fall man byter boendeort under en och samma resa.

När du har betalat boendet så fyller du i ansökan nedan och bifogar kopia på kvitto. Utbetalning för genomförda resor inklusive boenden sker omgående, för kommande resor inklusive boenden sker utbetalning tidigast på avresedagen.

OBS! Tänk på att boenderabatten rapporteras till Skatteverket och betraktas som inkomst, (förmånsbeskattning).

ANSÖK HÄR

Ansökan allmänna projekt

Styrelsen kan under förutsättning att kraven i gällande stadgar uppfylls, bevilja bidrag/sponsring för uppförande och/eller reparation av lokaler för förenings- och ungdomsverksamhet som finns i anslutning till bolagets verksamheter.
Ansökningshandlingar som ska omfatta styrelseprotokoll, projektbeskrivning och kalkyl ska skickas till ordförande eller kassör i stiftelsen.

ANSÖK HÄR