rag
Uddeholms Personalstiftelse Skogsudden bildades 1959. Startkapitalet var 61.500 kr och i den första stiftelseurkunden kunde läsas:

”Stiftelsen har till uppgift att förvalta tillgångar och till stiftelsen inflytande medel samt att använda dessa till fromma för vid Uddeholms Aktiebolag anställda tjänstemän inom skogsbruket och skogsindustrien ävensom tjänstemän, som äro sysselsatta med flottning eller i skogsbruket inom bolagets virkesfångstområde”.

Anmärkning: Med tjänstemän avses i dessa stadgar tjänstemän, vilka icke äro arbetsledare, samt kontorsanställda.

Den sista anmärkningen har, som alla läsare förstår, varit en orsak till viss osäkerhet om vad som gäller och vem som omfattas av fonden. Detta har löst sig efterhand av de stiftelsestyrelser som fungerat under årens lopp.

Ganska snart införskaffades fastigheten i Rågårdsvik, som tidigare varit en konservfabrik. Den fungerade som pensionat för destinatärerna i många år, men ändrades sedan till en typ av kollektivboende. Det var ett jättehus med ca 12 rum och 30 bäddar. Många idag av den äldre generationen män och kvinnor och då barn till Uddeholmsanställda, har upplevt många underbara sommardagar på Rågårdsvik med krabbfiske och andra äventyr.

Trots det underbara läget och den synnerligen låga boendekostnaden blev inte uthyrningen den då verksamma styrelsen hoppats på. En mycket enkel simulering av ekonomins utveckling visade att likviditeten skulle nå nollstrecket år 2004. Inför detta startades en försäljningsaktivitet och 2003 såldes huset till en entreprenör verksam inom bygg- och exploateringsbranschen.

1965 införlivades ”Stiftelsen Uddeholms Skogsvaktares Semesterfond” i dåvarande Uddeholms Personalstiftelse Skogsudden och ett kapital på 40 000 kr tillfördes stiftelsen, 1994 ändrades namnet på stiftelsen genom permutation från Uddeholms Personalstiftelse Skogsudden till Stiftelsen Skogsudden.

Idag har stiftelsestyrelsen ca 4,7 MSEK att förvalta, målet med denna förvaltning är att i första hand använda avkastningen och i andra hand kapitalet för att uppnå de ändamål som kan utläsas i urkunden. Denna har moderniserats under årens lopp genom s. k. permutation, men det är urkunden, grundidén hos instiftaren från 1959, som gäller.