Oskar Nilsson, Ordförande

076-1069735, oskar.nilsson@storaenso.com

Irene Olsson, Kassör

irene.olsson@storaenso.com

Christian Umeland, Ledamot

072-7343705, christian.umeland@storaenso.com

Anna Lindblom, Ledamot

070 113 16 22, anna.lindblom@storaenso.com

 

 

 

Postadress:

Stiftelsen Skogsudden

c/o Oskar Nilsson

Lindvägen 5

686 35 Sunne