Styrelsen för Stiftelsen Skogsudden har from 2021-09-30 följande sammansättning.

Ledamot, ordförande Oskar Nilsson SE Skog
Ledamot, kassör Irene Olsson SE Skoghall
Ledamot, Anna Lindblom SE Skoghall
Ledamot, Christian Umeland SE Skog

Suppleant, Kristina Rosenberg Johansson SE Skoghall
Suppleant, Anna Malgerud SE Skoghall
Suppleant, Margareta Jonasson SE Skoghall
Suppleant, Maria Agnemyr SE Skoghall

Revisorer
Auktoriserad revisor KPMG, Marcus Persson
Lekmannarevisor, Leif Jönsson